HNUTIE KRESŤANSKÝCH RODÍN NA SLOVENSKU

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) je dobrovoľná laická kresťanská organizácia určená pre veriacich kresťanských manželov, rodičov a ich rodiny, ktoré nechcú byť izolované, ale spolu s inými veriacimi manželmi a rodinami sa snažia vo svojich rodinách vytvárať stabilný a harmonický život na princípoch kresťanskej lásky, slobody, jednoty a služby. HKR je katolícka organizácia, avšak otvorená aj pre ľudí z iných kresťanských cirkví.

Vznik HKR siaha do konca 60. rokov, kedy vznikali prvé malé rodinné spoločenstvá. Projektantmi tejto myšlienky a jej konkrétnymi realizátormi najmä medzi mládežou a študentmi boli dve významné osobnosti náboženského života u nás - RNDr. Vladimír Jukl a MUDr. Silvester Krčméry. Nadväzujúc na nich, HKR založil doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc., otec piatich detí a jeho súčasný čestný predseda.