Motlitba za rodinu

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) dnes naliehavo vníma potrebu zintenzívniť duchovné aktivityna podporu obnovy rodiny a podporu rodinného apoštolátu na Slovensku.
A to aj v zmysle posledného pastierskeho listu otcov biskupov O Cirkvi a jej apoštoláte.
HKR ako dobrovoľné laické hnutie sa snaží v jednote a v spolupráci s hierarchickou Cirkvou prispieť k tomu najmä prostredníctvom ponuky malých spoločenstiev rodín a formatívnych duchovných programov OHNE(FIRES), ako aj ďalších pro-rodinných aktivít.
Uvedomuje si však, že táto naša snaha a angažovanosť v prospech stability a pokoja v rodine, ako i hľadanie nových foriem služby rodinám, musí byť sprevádzaná a podporovaná modlitbami a ďalšími duchovnými prostriedkami.

Dovoľujeme si osobitne vyzvať spoločenstvá rodín, ale aj jednotlivé rodiny a ďalšie komunity k spoločnej modlitbe za obnovu rodiny. K tomuto úmyslu sa môžu pripojiť aj jednotlivci, ľudia dobrej vôle.

Doporučujeme, aby naša modlitba zahŕňala:
• odprosenie Boha za zlo páchané v našich rodinách,
• prosbu k Ježišovi, ktorý môže “vodu“ našich rodín premeniť na “víno“,
• volanie k Duchu Svätému, ktorý nech riadi rodinný apoštolát a ktorý môže obnoviť naše rodiny.