Pracovné listy pre snúbencov

A. Manželstvo ako povolanie
1) Tešíš sa na manželstvo?
2) Poznáš nejaký manželský pár, o ktorom môžeš povedať, že sú šťastní? Prečo si myslíš, že sú šťastní?
3) Poznáš nejaké nešťastné, rozvedené manželstvo? Ako ty odhaduješ príčiny jeho nešťastia?
4) Si presvedčený(­á) o tom, že manželstvo by malo byť tvojim celoživotným povolaním?
5) Poznáš rodinu svojho partnera?
6) Uprednostníš názor svojich rodičov (svojho rodiča) alebo názor svojho partnera?
7) Čo sa ti páči a čo ti robí radosť v tomto období pred manželstvom?
8) Stretol ťa počas známosti s tvojim partnerom nejaký vážnejší problém?
9) Skús vyjadriť, akú máš predstavu o manželstve, ktoré ťa čaká. Myslíš, že tvoja predstava sa dá realizovať?
10) Bude podľa teba potrebné niečo zmeniť v tvojom osobnom živote po svadbe? Čo by si nerád zmenil(­a)?

Bol(a) by si ochotný(­á) zmeniť aj to pre Vaše spoločné dobro manželstva a rodiny?

B. Komunikácia v manželstve
1) Dokážeš sústredene vypočuť svojho partnera a snažíš sa ho pochopiť?
2) Existuje niečo, o čom sa nedokážeš s partnerom porozprávať?
3) Dokážeš prejaviť partnerovi svoje pozitívne i negatívne pocity úprimne a s láskou alebo si ich necháš pre seba?
4) Domnievaš sa, že ako snúbenec/snúbenica svojho partnera poznáš dostatočne?
5) Uveď (napíš) aspoň 3 vlastnosti, ktoré si ceníš na svojom partnerovi.
6) Čo sa ti nepozdáva, čo ťa ruší na tvojom partnerovi?
7) Je niečo vo vašom vzťahu, čoho sa obávaš, z čoho máš určitú neistotu?
8) Poznáš, čo tvoj partner má rád (rada) a čo nemá rád (rada)?
9) Vie tvoj partner o tom, čo ty máš rád (rada) a čo nemáš rád (rada)?

C. Konflikty v manželstve
1) Akú máš doteraz skúsenosť s riešením konfliktov vo svojom živote i medzi Vami navzájom? V prípade konfliktu snažíš sa nájsť cestu k zmiereniu alebo čakáš, kým začne ten druhý?
2) Myslíš, že ak sa medzi manželmi vyskytne konflikt, je to dôkazom zlyhania vzťahu?
3) Čo si myslíš o situácii v rodine, kedy sa manželia prestanú vzájomne rozprávať (“tichá domácnosť”)?
4) Aký model by si uprednostnil na urovnanie konfliktu medzi Vami: model “VÍŤAZ a PORAZENÝ” (“Ja mám pravdu, ty nie!”) alebo model “VÍŤAZ a VÍŤAZ” (“Skúsme spolu hľadať pozitívne stránky našich názorov”, “spolu hľadajme kompromis”)?
5) Čo si myslíš o výroku: “Súhlasím s ním (ňou) vo všetkom!”
6) Používaš pri rozhovore slová “ty NIKDY …” alebo “ty VŽDY …” (v negatívnom význame)?
7) Porozmýšľaj, či viac kritizuješ alebo chváliš svojho partnera?
8) Pri nedorozumení dokážeš uznať svoj podiel viny na ňom a dokážeš požiadať o odpustenie?
9) Dokážeš odpúšťať svojmu partnerovi?
10) Myslíš, že sa ti podarí zmeniť to, čo nemáš rád (rada) na svojom partnerovi?
c11) V prípade, ak tvoj partner má nejaký zlozvyk, nadmerný sklon k niečomu (televízia, alkohol, pornografia, cigarety, hrešenie, práca na úkor väčších hodnôt, hry, lieky…), myslíš, že neskôr sa môže tohto zlozvyku zbaviť?

D. Sexualita v manželstve
1) Aký máš názor na sexuálny styk pred manželstvom?
2) Myslíš, že je dobré, ak manželia spolu hovoria o svojom sexuálnom živote, o prianiach, túžbach, i o tom, čo ich v tejto súvislosti zraňuje a čo nemajú radi?
3) Myslíš, že každý prejav nežnosti, intímnosti medzi manželmi by mal končiť pohlavným stykom?
4) Ako by si riešil modelovú situáciu:
a) keď manžel si praje pohlavný styk a manželka to momentálne nechce?
b) keď manželka si praje pohlavný styk a manžel to momentálne nechce?
5) Koľko detí by ste chceli mať a prečo? Bol by si ochotný (­á) prijať i viac detí, než ste si pôvodne spolu plánovali?
6) Kto má podľa teba právo rozhodovať o počte detí a ich odstupe?
7) Aké metódy regulácie počatia poznáš a ktoré z nich by si chcel (­a) vo svojom manželstve uplatňovať?
8) Je podľa teba akákoľvek metóda regulácie počatia z morálneho hľadiska správna?
9) Poznáš stanovisko našej katolíckej Cirkvi k regulácii počatia a k antikoncepcii?
10) Súhlasíš s názorom, že od momentu počatia dieťaťa ide o ľudskú bytosť?
11) Súhlasíš s názorom, že úmyselný potrat je zabitím človeka?
12) Čo pre Teba znamená dieťa, resp. čím bude pre teba tvoje vlastné dieťa?

E. Manželstvo ako sviatosť
1) Podľa poradia dôležitosti číslami 1, 7 zoraď uvedené hodnoty potrebné pre dobrý život v manželstve (1 = najdôležitejšie, 7 = najmenej dôležité): Peniaze, Rodina a deti, Práca, Priateľ, Partner, Osobné koníčky, Viera a Boh.
2) V akom veku treba podľa teba začať s kresťanskou výchovou detí?
3) Cítiš, že si dostatočne oboznámený s kresťanskou vierou a s učením Cirkvi? Ako by si mohol v tomto pokročiť?
4) Poznáš náboženské postoje partnera? Myslíš, že je dôležité, aby ste v zásadných otázkach zmýšľali rovnako?
5) Dokážeš sa spolu so svojím partnerom rozprávať aj o veciach kresťanskej viery?
6) Modlili ste sa už niekedy spolu? Je podľa teba okrem osobnej modlitby dôležitá aj modlitba partnerov a rodičov s deťmi?
7) Si ochotný Božie povolanie k manželstvu a k rodičovstvu uskutočňovať aj za cenu ťažkostí a obetí?
8) Veríš, že Boh je pripravený každému, i tebe pomáhať pri napĺňaní tvojho povolania ako manžela/manželky a rodiča?