Stretnutie so sebou samým (SSS)

Zamerané: na prehĺbenie poznania seba a života v spoločenstve
Určené pre: jednotlivcov ľubovoľného veku (nad 18 rokov) a povolania
Dĺžka trvania: víkend (začiatok Piatok 17:30, koniec Nedeľa popoludní)

Víkendový program pre tých, ktorým záleží, aby prežili plnohodnotný život, aby sa
vedeli rozprávať, príjímať zdieľnosť druhých a byť tež zdieľnym voči svojim blízkym
doma, v širšom rodinnom kruhu a tiež v zamestnaní.