Stretnutie o rodinnej komunikácii (SORK)

Zamerané: na obnovu a prehĺbenie kvality rodinného života, najmä vzťahu rodič – teenager
Určené pre: rodičov s aspoň s jedným dieťaťom nad 13 rokov; v prípade osamelého rodiča postačuje jeden rodič
Dĺžka trvania: jednodňové stretnutie (Sobota alebo Nedeľa)