Stretnutie kňazov (SK)

Zamerané: na prehĺbenie kňazskej služby všeobecne a pri pastorácii rodín
Určené pre: kňazov z pastorácie a rehoľných kňazov
Dĺžka trvania: 4 dni, mimo víkendu (Utorok – Piatok, alebo Pondelok – Štvrtok)

Netradičná forma duchovných cvičení pre kňazov, vedená kňazom,
animátorskym manželským párom a animátorom – kňazom.