Stretnutie rodín (SR)

Zamerané: na obnovu a posilnenie vzájomných vzťahov v rodine
Určené pre: rodičov s aspoň jedným dieťaťom nad 13 rokov
Dĺžka trvania: víkend (začiatok Piatok 17:30, koniec Nedeľa popoludní)