Originálne manželské rekolekcie (OMR)

Zamerané: na obnovu a budovanie dobrých vzťahov medzi manželmi
Určené pre: manželské páry (muž + žena)
Dĺžka trvania: víkend (začiatok Piatok 17:30, koniec Nedeľa popoludní)

Manželia, hľadáte:
- prehĺbenie svojho vzájomného vzťahu?
- nový rozmer vzájomného dialógu?
- upevnenie jednoty vašej rodiny?
- hodnotnejší spoločný vzťah k Bohu?
- ochotu stať sa otvorenou rodinou?

Toto všetko a veľa iných jedinečných hodnôt vám ponúkajú:
Originálne manželské rekolekcie (OMR) sú jednou z nových výborných foriem
duchovných cvičení pre manželské páry, špeciálne zameraných na vytváranie a prehlbovanie jednoty a lásky manželov a rodiny.

Cieľom OMR je upevniť manželské puto, napomáhať lepšiemu a hlbšiemu vzájomnému porozumeniu muža a ženy a prehĺbiť sviatostný rozmer ich zväzku. Tento zámer sa spĺňa tým, že sa manželským párom navrhuje taká forma dialógu, ktorá na jednej strane umožňuje mužovi a žene hlbšie sa spoznať, a na druhej strane – v prípade konfliktu – umožňuje vyhnúť sa jeho prehĺbeniu a riešiť nedorozumenia medzi manželmi.
Program OMR tvorí cyklus tém od spoznania seba cez posúdenie vzťahu muža a ženy, vzťahu k Bohu, až po úvahy o otvorení sa manželského páru potrebám iných ľudí.

OMR sú určené všetkým manželstvám; nezáleží na veku, vzdelaní, ani na dĺžke manželského spolužitia. Zo skúseností sa ukázalo, že najväčší zážitok z OMR majú manželia, ktorí na jednej strane nemali o OMR veľa informácií, na druhej strane, k účasti boli povzbudení svedectvom predchádzajúcich účastníkov OMR.