Návrat synov a dcér (NSAD)

Zamerané: na vertikálny smer vzťahu, teda vzťah človek – Boh
Určené pre: absolventov SSAD, ktorí by chceli prežiť podobnú skúsenosť ako na SSAD
Dĺžka trvania: víkend (začiatok Piatok 17:30, koniec Nedeľa popoludní)