Manželské po-rekolekčné stretnutie (MPRS)

Zamerané: na prehĺbenie manželského vzťahu a vzťahu s deťmi
Určené pre: manželské páry (muž + žena), prednostne pre absolventov OMR
Dĺžka trvania: víkend (začiatok Piatok 17:30, koniec Nedeľa popoludní)