Manželský návrat (MN-RETORNO)

Zamerané: na uplatnenie Božieho Slova v živote manželov a rodiny
Určené pre: manželské páry (muž + žena), prednostne pre absolventov OMR
Dĺžka trvania: víkend (začiatok Piatok 17:30, koniec Nedeľa popoludní)

Manželská obnova (MN-RETORNO) je prirodzené pokračovanie Originálnych manželských rekolekcií (OMR)
so zameraním na objavenie potreby života manželov a rodiny podľa Božieho programu ponúkaného v Božom Slove. Je zameraný na oživenie a prehĺbenie manželskej lásky s dôrazom na sväté Písmo a jeho uplatňovanie v každodennom manželskom a rodinnom živote. Tento program sa ponúka párom ako “nadstavba” originálnych manželských rekolekcií. Preto je veľmi vhodný práve pre ich absolventov.

Dvetisícročné skúsenosti Cirkvi, i naše vlastné skúsenosti dosvedčujú, že Božie slovo je optimálnou cestou života pre každého človeka. MN je jeden z programov, vypracovaných p. Gabrielom Calvom v rámci programov F.I.R.E.S. (z angl.: rodina – vzájomná komunikácia – vzťah – stretnutie – služba).