Kurz laického apoštolátu rodín (KLAR)

Uskutočnuje sa raz za dva mesiace počas dvojročného obdobia. Je zameraný na školenie moderátorov “Malých rodinných skupín”, animátorov pre “Originálne manželské rekolekcie”, animátorov pre “Snúbeneckú prípravu”, animátorov pre “Stretnutia synov a dcér”, “Manželskú obnovu ­ návrat ” i “Stretnutia kňazov”.