27. 3. 2020 Originálne
manželské rekolekcie/OMR

Termín: 27. 3. – 29. 3. 2020
Miesto: Melčice pri Trenčíne
Informácie: Igor Miština
tel.: 0905 701 725
mail.: rodina@mistina.eu

Originálne manželské rekolekcie prinášajú novú motiváciu a množstvo podnetov, aby sme všetko, čo od manželstva očakávame aj dosiahli. Originálne manželské rekolekcie sú schválené Konferenciou biskupov Slovenska a sú zahrnuté v pastoračnom pláne.

Pozri video