30. 11. 2018 Víkendový program
pre manželské páry / RETORNO

Termín: 30. 11. – 2. 12. 2018
Miesto: Melčice pri Trenčíne
Informácie: Igor Miština
tel.: 0905 701 725
mail.: rodina@mistina.eu

Program na oživenie a prehĺbenie manželskej lásky s dôrazom
na sv. Písmo a jeho uplatňovanie v každodennom živote.
Tento program sa odporúča aj párom ako
“nadstavba” originálnych manželských rekolekcií.
Preto je veľmi vhodný práve pre ich absolventov.