8. 2. 2019 Víkendový program prípravy
na manželstvo / OSS

Termín: 8. 2. – 10. 2. 2019
Miesto: Melčice pri Trenčíne
Informácie: Igor Miština
tel.: 0905 701 725
mail.: rodina@mistina.eu

Ak ste vo veku, keď si plánujete založiť rodinu a s milovaným partnerom prijať sviatosť manželstva a rozmýšľate nad dôležitosťou záväzku, jednou z odprorúčaných možností KBS povinnej predmanželskej prípravy sú OSS (Ohne – Stretnutie Snúbencov, čo je náš názov programu pre prípravu párov na sviatosť manželstva). Výsledkom je samozrejme potvrdenie pre sviatostné manželstvo. Program začína vždy v piatok o 18:00 a končí v popoludňajších hodinách v nedeľu.